Tingimused

Autokaubad24.ee online internetipoe ja kodulehe kasutustingimused.

1. KAUBA OSTMINE / TELLIMINE 2. TARNEAEG  3. TAGATISRAHAGA KAUBAD- KORPUSED

3.1 TAGATISRAHAGA KAUPADEKS- KORPUSTEKS loetakse startereid, generaatoried, roolilatte, veovõlle, pidurisupporte , roolivõimendi pumpasid, õhumassilugejaid, sissepritsedüüsid jmt.  ning nende puhul lisandub hinnale tagatisraha maksumus  (see võib olla erinev alates 10 euri).  Tagatisraha maksumus  sõltub konkreetsest tootest. Tagatisraha kuvatakse toote juures ostukorvis.  Ostja toimetab tagatisrahaga korpuse (vana detail-korpus) autokaubad24-ja mitte hiljem kui 6 kuu jooksul alates tellimuse kättesaamisest.  Autokaubad24 toimetab tagatisrahaga vana korpuse tehasesse ülevaatamiseks. Ostjale tagastatakse tagatisraha peale seda kui tehas on kinnitanud , et vana korpus vastab punktis 3.2 välja toodud nõuetele. Juhul kui kui ostja vana korpust autokaubad24-ja ei toimeta või ei vasta ostja poolt tagastatud korpus  punktis 3.2 välja toodud nõuetele, siis tagatisraha ostjale tagastamisele ei kuulu. Korpuse ülevaatamine tehases võib aega võtta kuni  3 kuud. Tagatisrahaga toote ostmine on analoogne poest veepudeli või muu joogipudeli ostmisega. Viies pudeli taarasse saate tagasi pandisumma. 

Näide: 
Tellite pidurisadula
Ostuhind: 50eur
Ostuhinnale lisandub korpuse tagatisraha (summa on varieeruv sõltuvalt tootest) 20eur
Kokku tasuda: 70eur.
Saate kauba kätte ja vahetate pidurisadule ära. Saadate või toote vana pidurisadula tagasi ja Teile tagastatakse korpuse tagatisraha 20eur.
Kokku maksite pidurisadula eest siis 50eur

3.2  NÕUDED TAGASTATAVATELE STARTERITELE, GENERAATORITELE, ROOLILATTIDELE, VEOVÕLLIDELE, PIDURISUPPORTITELE JA ROOLIVÕIMENDI PUMPADELE, ÕHUMASSILUGEJATELE (TAGATISRAHAGA KAUBAD- KORPUSED):
4. MUU INFO: 5. KAUBA TAGASTAMINE 6. MAKSMINE

 
   
7. KOHALETOIMETAMINE  

1) Kuller:

 
2) SMARTPOST pakiautomaat:
3) Omniva pakiautomaat: 

8. GARANTII
Garantiiremont
Pioneer audio-video toodete garantiiremonti teostavad:
Simson OÜ - Suur-Ameerika 37, 10122 Tallinn
Renerk OÜ Tammsaare tee 134B (Euronicsi kapluse majas)

9. REGISTREERUMINE
Soovitame registreeruda meie e-poe kasutajaks. Registreerunud kasutaja saab e-poodi sisse logides vaadata oma tellimuse hetkeseisu (kas tellimuse eest makstud raha on ka meile laekunud, kas kaup on komplekteeritud või juba välja saadetud jne).

10. PRIVAATSUSPOLIITIKA
10.1 Autokaubad24 OÜ omab kohustust kaitsta klientide, ostjate ja kasutajate (edaspidi klient) privaatsust. Käesolevad privaatsuspoliitika tingimused käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ning talletamist. Autokaubad24 OÜ tegevus on kooskõlas kõigi vastavate tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ning Eesti Vabariigi seadustega.
Autokaubad24 OÜ e-poe tingimustega nõustudes nõustub klient automaatselt ka privaatsuspoliitika tingimustega, andes Autokaubad24 OÜ-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks.
10.1.1 Klient võib alati nõusoleku tagasi võtta meie e-poe vahendusel või tehes kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastavasisulise avalduse. Nõusoleku tagasivõtmisel ega avaldusel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
 
ISIKUANDMETE KOGUMINE NING KASUTAMINE
10.2 Isikuandmed on kliendi, kui eraisikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Autokaubad24 OÜ kogub ning töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või üksikisikuga ühenduse võtmiseks ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.
10.3 Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (nimi, postiaadress, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, IP-aadress) esitamisel Autokaubad24 OÜ e-poes;
• e-poe kasutamisel või küpsiste (cookies) kaudu;
• e-poes registreerumisel;
• ostu ja/või tellimuse sooritamisel Autokaubad24 OÜ e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel  (Autokaubad24 OÜ võib paluda teatud e-poe piirkondadel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Sisestatavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ning teisi andmeid);
• järelmaksutaotluse esitamisel.
 
MUUDE ANDMETE KOGUMINE
10.4 Autokaubad24 OÜ võib koguda ka isikustamata andmeid ehk andmeid, mida ei saa otseselt kindla isikuga siduda (näiteks sugu, vanus, keelelised eelistused, asukoht). Autokaubad24 OÜ võib talletada ka andmeid kliendi tegevuste kohta meie e-poes. Eelnimetatud andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et oleks võimalus klientidele edastada kasulikku teavet ja saaksime teada, millised e-poe tooted ja nende osad on kõige huvipakkuvamad. Koondatud andmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.
 
KOGUTUD ISIKUANDMETE SÄILITAMINE NING KASUTAMINE
10.5 Kogutud isikuandmete abil on meil võimalus teavitada kliente Autokaubad24 OÜ uudistoodetest, erinevatest kampaaniatest ja muudest olulistest sündmustest.  
10.6 Kliendil, kes on lisanud ennast meie uudiskirjaloendisse, aga ei soovi enam olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, on võimalus ennast adressaatide hulgast igal ajal eemaldada saates vastavasisulise sooviavalduse emailie info@autokaubad24.ee või vajutades saadud uudiskirjas linki „unsubscribe/eemalda listist“.
10.7 Autokaubad24 OÜ kasutab kogutud isikuandmeid ka tellimuse kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. 
10.8 Kliendi paremaks teenindamiseks on Autokaubad24 OÜ-l õigus avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandatele isikutele, kes osutavad Autokaubad24 OÜ-le teenuseid ning on kohustunud hoidma neile teatavaks saanud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandateks isikuteks võivad olla näiteks  koostööpartnerid, kelle ülesanneteks on e-poe kaupade kohaletoimetamine või järelmaksu pakkumine. 
10.9 Isikuandmeid hoitakse ainult nii kaua, kui on vajadus neid säilitada andmete kogumise eesmärgi täitmiseks vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale. Autokaubad24 OÜ võib säilitada andmeid kauem, kui see on vajalik seadustest tulenevate nõuete täitmiseks või Autokaubad24 OÜ õiguslike huvide kaitseks.
10.10 Autokaubad24 OÜ säilitab klientide andmeid maksimaalselt 3 aastat arvestatult kliendi viimase tellimuse tegemisest või sellest ajahetkest, mil klient on sooritanud ostu. Andmeid, mida Autokaubad24 OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Autokaubad24 OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. 
 
OSTU SOORITAMINE JA ISIKUANDMED NING NENDE MUUTMINE JA KUSTUTAMINE
10.11 Kliendil on võimalik Autokaubad24 OÜ lehel oste sooritada end  kliendiks registreerides või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Autokaubad24 OÜ-le avaldama järgmised isikuandmed: ees - ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress ja kohaletoimetamise aadress.
10.12 Kliendid kes soovivad end Autokaubad24 OÜ lehel registreerida, peavad esitama järgmised isikuandmed: ees - ja perekonnanimi, sugu, e-posti aadress ja  seadma parooli. Registreerudes loob klient endale konto.
10.13 Kliendil on õigus igal ajal muuta ja/või täiendada isikuandmeid oma kontol. Täiendatud ja muudetud isikuandmete õigsuse eest vastutab klient. Samuti on kliendil õigus kustutada enda konto. Konto kustutamiseks tuleb võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil info@autokaubad24.ee
10.14 Kliendi isikukood on nõutud ainult juhul, kui klient ostab kaupu järelmaksuga. Lisaks ka lisateenuste soetamisel, kus on kliendi isikukood nõutud (näiteks kaupade kindlustamiseks garantiiga kaupade puhul). Järelmaksuga ostes on nõutud ka muud isikuandmed näiteks töökoht, amet jmt.
 
ISIKUANDMETE KAITSE
10.15 Autokaubad24 OÜ tehnilised meetmed kindlustavad kliendi isikuandmete kaitse igasuguse ebaseadusliku kasutamise eest: sealhulgas isikuandmete ebaseaduslik muutmine või hävitamine ja avalikustamine, isikuandmete vargus.
10.16 Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet enda poolt esitatud andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale üldkasutatavas vormingus. Andmed edastatakse kliendile e-maili teel. Taotlusi on lubatud esitada üksnes vormis, kus isik kes taotluse on teinud on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või kohapeal isiklikult allkirjastatud). Autokaubad24 OÜ-l on õigus sellistele taotlustele vastata 30 kalendripäeva jooksul. Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme kui e-poes registreerunud kliendi staatuse lõpetamise avaldust. 
 
TURVALISUS
10.17 Klientide paroolid on krüpteeritud  ning on seotud personaalsete andmetega ja nendele ligipääs on ainult volitatu isikutel. Andmed on topeltkaitstud. Kõik andmed edastatakse turvalise https protokolli kaudu. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
 
PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED
10.18 Privaatsuspoliitika on avalik ning soovijatele vabalt kättesaadav Autokaubad24 OÜ lehel. Juhul kui Privaatsuspoliitikas viiakse läbi muutus, ilmub see  avalikult ka Autokaubad24 OÜ lehel. Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Autokaubad24 OÜ.
 
KÜPSISED
10.19 E-poe kvaliteetsema teenuse tagamiseks, kasutab Autokaubad24 OÜ oma lehel küpsiseid. Küpsised on pisikesed andmefailid, mille veebiserver saadab kliendi veebibrauserile, ja mis koguvad teavet kliendi seadme kohta ajal, kui klient antud seadmega e-poodi külastab. Küpsised võimaldavad klienti üle veebilehtede, teenuste, seadmete või brauserite ära tunda. Küpsised on kasulikud. Küpsised mäletavad kliendi sisselogimise andmeid, ning seetõttu klient ei pea neid iga kord e-poodi sisse logides uuesti sisestama. Küpsised aitavad Autokaubad24 OÜ-l ja kolmandatel isikutel kindlaks määrata, millised e-poe osad on kõige külastatavamad ja  aitavad ära tunda, milliseid lehekülgi ja lehe funktsioone kliendid kasutavad ja kui palju aega nad nendel lehekülgedel kulutavad. Eelnimetatud info alusel saab Müüja e-poe keskonda paremini arendada  ja parandada kasutajakogemust.
10.20 Kliendil võimalik küpsiseid osaliselt või täielikult kustutada. Privaatsuspoliitikaga nõustudes kinnitab klient, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Kliendil on võimalik igal ajal nõusoleks tagasi võtta, kuid sellisel juhul ei pruugi e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada.Kliendil on õigus küsida Autokaubad24 OÜ  koostööpartneritelt info selle kohta milliseid küpsiseid nemad kasutavad.
  
11. KODULEHE KASUTUSTINGIMUSED:
Autokaubad24.ee online internetipoe  veebikeskkonnas viibides annate nõusoleku täita kõiki kasutustingimusi. Autokaubad24.ee  kodulehel sisalduva informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine ja levitamine võib toimuda vaid Autokaubad24 OÜ nõusolekul. Autokaubad24.ee kodulehel olevad materjalid- artiklid, pildid, videod, kujundus jm- kuuluvad Autokaubad24 OÜ-le  või siis vastavale litsensiandjale. Te ei või kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada Autokaubad24.ee kodulehel olevaid materjale.

Lubatud on vaid interneti  link otseviitega lehele/ tootele.

Teave tellimuse kohta:  telefonil 6587076 või e-posti aadressil info@autokaubad24.ee Meeldivat ostmist!