Garantii

Kõikidele e-poes müüdavatele kaupadele kehtib garantii 1a välja arvatud varuosad ja  tooted,  milledel on pikem garantii. Varuosadel ja milledele on autovalmistaja poolt ette nähtud kindel vahetusvälp (rihmad, filtrid, küünlad, akud...) on garantii vastavalt tootja poolt ette nähtule.

Garantiijuhtumi puhul kaubale teostatud diagnostika (veatuvastus) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Müüja ei ole vastutav kaubal ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning kauba remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Ostjal tasuda diagnostika tasu kui kaubal ei tuvastata diagnostika (veatuvastus) tulemusel puudust ning kaup vastab tootja tehnilistele nõuetele. Ekspertiisi tasu summa võib olla erinev ja sõltub kauba tarnija hinnakirjast.

Kaupade ja varuosade garantii hõlmab ennekõike tootel ilmnenud tootmis- ja materjalivigu.
Garantiikäsitlusele ei kuulu vead, mis on põhjustatud:
*normaalsest kulumisest
*puudulikust hooldamisest
*valest paigaldusest
*valest kasutamisest
*muudest välisteguritest põhjustatud vigadest
Varuosadel kehtib garantii vaid juhul kui varuosa on paigaldatud varuosasid paigaldavas sertifitseeritud ettevõttes. 
Varuosade korral pretensiooni esitamiseks tuleb teha kirjalik avaldus, mis tuleb saata  e-mailile info@autokaubad24.ee ning lisaks korrektselt täita vastav varuosa pretensiooni blankett, mis asub siin. 
 
*Auto varuosad sh auto akud (edaspidi osad) peavad olema tellitud läbi järgneva auto margipõhise otsingu.  http://www.autokaubad24.ee/et/auto-varuosad Margipõhise otsingu järgi leitud osa juures on märgitud auto mudelid milledele antud osa sobib. Kui osa on tellitud muul viisil kui läbi margipõhise otsingu,  ei saa Autokaubad24 garanteerida osade sobivust autole millele osa paigaldatakse.  Kui osad on paigaldatud sobivuselt mitte vastavale autole, kaotavad osad garantii.Paljudel toodetel/toodegruppidel on  pikem garantiitähtaeg. 

Garantii 2 aastat: NB! Kui akut kasutatakse taksodel, õppesõiduautodel, opreatiivsõidukitel siis eelnimetatud garantii ei kehti ja garantii on 1 aasta.
 
Garantiiremont:
Pioneer audio-video toodete garantiiremonti teostavad:
Simson OÜ - Suur-Ameerika 37, 10122 Tallinn
Renerk OÜ Tammsaare tee 134B (Euronicsi kaupluse majas)