Sõiduauto rehvinõuded

Sõiduauto rehvinõuded Rehvinõuded peavad seadusega vastavuses olema ka veoautodel, mille registrimass on kuni 3,5 tonni ja haagistel, mille registrimass on vahemikus 0,75 kuni 3,5 tonni.

Rehvi kulumine ja mustri sügavus


Nõuded:
 • sõidukil peab kasutama valmistaja poolt ette nähtud ja direktiivi 92/23/EMÜ või E-reegli nr 30 (sõiduauto ja tema haagise rehvid), E-reegli nr 54 (veoauto ja bussi ning tema haagise rehvid) ja E-reegli nr 64 (ajutiseks kasutamiseks ette nähtud varurattad) nõuetele vastavaid rehve. Mootorratastel ja nende haagistel peab kasutama valmistaja poolt ette nähtud ja E-reegli nr 75 nõuetele vastavaid rehve ja velgi;
 • rehvi mustri jääksügavus peab olema vastavalt direktiivile 89/459/EMÜ vähemalt:
  • L kategooria sõidukil ≥ 1,0 mm;
  • M1, M2, M3, N1, N 2 ja N3 kategooria sõidukil ≥ 1,6 mm;
  • haagisel vastavalt seda vedava veduki mustrisügavusele esitatavatele nõuetele
 • sõiduautol (M1 kategooria), veoautol, mille registrimass ei ületa 3,5 tonni (N1 kategooria) ja haagisel, mille registrimass on üle 0,75 tonni, kuid ei ületa 3,5 tonni (O2 kategooria) peab alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutama talverehve (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega), mille mustri jääksügavus on vähemalt 3,0 millimeetrit.

Ülalnimetatud kategooria sõidukitel ei ole talverehvide kasutamine kohustuslik järgmistel juhtudel:
 • sõitmisel teise riiki ja sealt tagasi Eestisse;
 • teises riigis registreeritud sõidukil;
 • paarisrataste mõlemal rattal tingimusel, et ühe telje mõlemad rattapaarid on koostatud samasuguselt;
 • autode ja haagiste valmistamisel, maaletoomisel, müümisel ning remonti või tehnilisele ülevaatusele sõitmisel;
 • autodel või haagistel, millele ei ole saada talverehve Eestis;
 • sõidukil ei ole lubatud kasutada A1, A2, A3, A4, A5 ja A6 kiiruskategooria rehve ning rehve, mille lubatud suurim sõidukiirus on 30 km/h;

Allikas: Politsei- ja piirivalveamet